Közép-magyarországi ASzC Fáy András Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium - 2119 Pécel, Maglódi út 57.
Közép-magyarországi ASzC Fáy András Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

Közösségi szolgálat

Közösségi szolgálat

 

A „közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása.” Nkt. A közösségi szolgálat fejleszti a tanulók kommunikációs készségét, a szociális érzékenységét, az érzelmi intelligenciáját, empátiáját, felelősségvállalását, önismeretét. Mindezek mellett a pályaorientációban is fontos lehet az iskolai közösségi szolgálat. 

 

Információk:

 

Milyen jellegű tevékenységek végezhetőek a közösségi szolgálat keretei között?

 • egészségügyi (minden esetben mentort kell biztosítani ezen a tevékenységi területen)
 • szociális és jótékonysági
 • oktatási - kulturális, közösségi
 • környezet- és természetvédelmi
 • katasztrófavédelmi
 • sport- és szabadidős tevékenységek (óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, idős emberekkel közösen). 

 

Közösségi szolgálat teljesitése:

 • A középiskola 9-13. évfolyamán, lehetőség szerint arányosan elosztva, amelytől indokolt esetben a szülő kérésére el lehet térni.
 • A közösségi szolgálatot az adott tanuló esetében a koordináló pedagógus az 50 órán belül legfeljebb 5 órás felkészítő, majd legfeljebb 5 órás záró foglalkozást tart.
 • Egy órán 60 perc közösségi szolgálati idő értendő. A helyszínre utazás és a hazautazás ideje nem számítható be a teljesítésbe.
 • A közösségi szolgálat tanítási napokon alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb háromórás, tanítási napokon kívül alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb ötórás időkeretben végezhető
 • Az iskolai közösségi szolgálat közvetlen hozzátartozónál, rokonnál csak közvetítő szervezeten keresztül valósulhat meg.
 • A közösségi szolgálat során a tanuló köteles naplót vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott.
 • Az osztálynaplóban, a törzslapon és a bizonyítványban az osztályfőnöknek dokumentálnia kell a közösségi szolgálat teljesítését. 

 

Kedves szülők, diákok!
 
Az alábbi linkeken letölthető .doc formátumban a közösségi szolgálathoz kapcsolodó dokumentumok.
 
 
Közösségi szolgálat jelentkezési lap:
- letöltő link (automatikus letöltés a kattintás után!)
 
Együttműködési megállapodás dokumentum:
- letöltő link (automatikus letöltés a kattintás után!)
 
 
A közösségi szolgálattal kapcsolatos további esetleges kérdéseitekkel
keressétek Varga Balázs tanár urat!