Közép-magyarországi ASzC Fáy András Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium - 2119 Pécel, Maglódi út 57.
Közép-magyarországi ASzC Fáy András Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

Alapítványunk

Péceli Fáy András Alapítvány

 

Alapítva: 1994. április 27.-én

Az Alapítvány a  2011. évi CXC. tv.  Nemzeti Köznevelési Törvény 2§(3) és 4§(1) a-u. pontjaihoz kapcsolódóan  végzi közhasznú tevékenységét, s ezáltal közfeladatot lát el közvetett módon.

Az Alapítvány döntéshozó és képviseleti szerve az öt (5) fős Kuratórium. A kuratórium az alapítvány ügyvezető szerve.

 

Az alapítvány közvetlenül vagy az iskolán keresztül támogatja a KMASZC Fáy András Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium diákjainak szellemi, erkölcsi, testi nevelését, készségeik fejlesztését célul tűzve ki az alábbiakat:

- az oktatás színvonalának fejlesztése, valamint személyi és tárgyi feltételeinek javítása;

- a külföldi szakmai gyakorlatok, illetve projektek támogatása, melyek keretében az adott ország speciális szakmai jellemzői anyanyelvi környezetben ismerhetők meg;

- az iskolai és kollégiumi nevelési-oktatási programok, elképzelések megvalósulásának támogatása.

 

Tevékenységek röviden az elmúlt időszakban:

  • Tanulók szakmai gyakorlatának szervezése, finanszírozása (Tamsweg, Mistelbach, Topolya)
  • Oktatási ezközök beszerzése (kollégiumi tárgyak, takarók, szövőszékek)
  • Iskolai, kollégiumi rendezvények támogatása (ünnepek, mikulás, karácsony…)
  • Ballagás
  • Fáy díjak, szakmai utak       
  • Fáy napok 

 

Szeretném felidézni annak a közel 25 évnek az emlékeit, amiket az alapítvány működtetése alatt megéltünk.

A 90-es években az alapítvány támogatta teljes egészében az iskola külföldi szakmai gyakorlatát és a tanároknak szervezett ausztriai tanulmányutakat.

Pályázatokat is írtunk már a kezdetekkor is, például a Szakképzés 2000 nevű Alalapítványhoz is adtunk be pályázatot, ahonnan kétszer is kaptunk támogatást, valamint több önkormányzati pályázat révén is támogatáshoz jutottunk. Tárgyi eszközöket szereztünk be az iskolának, így például: szövőszékeket, szövőkereteket, táncruhákat, nyergeket, plédeket és sörpadokat a rendezvényekhez. Minden évben finanszíroztuk a Fáy-díjat, könyvjutalmakkal értékeltük a tanulók jó munkáját, a Szakma Kiváló Tanulója országos Versenyen résztvevő diákokat is segítettük. Az eltelt hosszú évek alatt sokféle iskolai rendezvényt támogattunk.

Két alkalommal szerveztünk tanulmányutat a diákok és tanárok részére Topolyára.

Szeretném megköszönni az 5 tag rendületlen munkáját, köszönöm, hogy változatlan fennállásban, jól együttműködve tudtunk dolgozni, segítettük ezzel az iskola munkáját és a tanulókat.

 

Ivánkovicsné Pollmüller Brigitta